Noen holdepunkter ved skilting

Noen holdepunkter ved skilting

Produktinfo

 Her er våre tips om hva som skal til for å kvalitetssikre skiltprosjektet:
 
Informasjonshierarki
For mye informasjon kan gjøre det vanskelig å orientere seg.
 
 
Estetikk
Ta hensyn til bygget, omkringliggende bebyggelse/miljø og øvrig beskiltning i området.
 
 
Bruk av kontrast
Ta hensyn til hvilken bakgrunn skiltet skal plasseres på.
 
 
Leseavstand og skriftstørrelse
Hvem er skiltet ment for? Størrelsen på skriften må tilpasses hvor bruker befinner seg. Om leser befinner seg rett foran skiltet, vil skriftstørrelsen være en annen enn om han kjører forbi i høy fart.
 
 
Materialvalg
I et land med store temperatursvingninger, som Norge, må materialvalg, termiske egenskaper og overflatebehandling vurderes nøye. Bruk av skum PVC i en solvegg er ikke å anbefale, velg da heller aluminium eller akryl.
 
 
Velg produkter av høy kvalitet
Å spare penger ved å velge dårlige produkter lønner seg sjelden. Ved å velge produkter av god kvalitet er du sikret at produksjonsprosessen og sluttproduktet er av høy kvalitet og vil ha en lang levetid.

For bestilling og veiledning, ta kontakt på tlf: 33 48 90 10 eller mail: post@expolink.no